Stehags intresse- & försköningsförening

Information om avverkning i Gyaskogen under hösten 2020

Idag har Stehags intresseförening träffat Mattias Brantestad på Södra för att höra mer om avverkningen i Gyaskogen som påbörjas den här veckan. Det är två bestånd av bokar som ska gallras, ett vid elljusspåret och ett lite längre bort vid röda slingan. De har lovat att ta så mycket hänsyn de kan till friluftslivets behov och det blir ingen kalhuggning av dessa områden. Ca 50 % av de större träden blir kvar i det ena området och ca 70 % i det andra. Södra uppmanar dem som vistas i skogen att vara försiktiga när avverkning pågår nära motionsspåren och då hålla sig undan. De har även vakter intill avverkningsområdet som hjälper till att hålla uppsikt vid dessa tillfällen.