Stehags intresse- & försköningsförening

Kontakta oss

Har du frågor om vad vi håller på med just nu i Stehags intresse- och försköningsförening så kontakta oss via stehagsintresseforening@gmail.com

Vi är även nyfikna på vad du som bor i Stehag har för tankar och idéer som du skulle vilja förverkliga!

Styrelsen består av:

Ordförande: Johan Hatje

Kassör: Anders Hatje 

Ledamöter: Louise Hagelberg, och Josef Janosi, Jacob Skerfe och Anna Malmberg.

Revisor: Cristian Abrahamsson 

Revisorssuppleant: Nina Nordh

Valberedning: Indy Lennartsson och Jörgen Olsson.