Stehags intresse- & försköningsförening

Bli medlem

Vid årsmötet 2014 ändrade föreningen medlemsavgiften, och numera kostar det inget att bli medlem i Stehags intresse- och försköningsförening.

Du blir medlem genom att mejla ditt namn (och gärna övriga familjemedlemmars namn) och adress till stehagsintresseforening@gmail.com

Ju fler vi blir, desto större är möjligheterna att påverka.

Välkommen att bli medlem du också!

Eventuellt frivilliga bidrag swishas till Stehags Intresse- och Försköningsförening: 123 364 42