Stehags intresse- & försköningsförening

Förslag

Ge ditt förslag till hur byn kan göras bättre

Stehags intresse och försköningsförening har fått pengar från kommunen, avsedda användas till projekt som kan vara till nytta eller glädje för Stehags invånare. Projekten får gärna gagna försköning, naturvård, friskvård och/eller byagemenskap.

Invånare i alla åldrar är välkomna att lämna in förslag på projekt som kan genomföras för att gagna byn. Men lämna förslagen senast den 30 april 2022. För att passa ska förslagen ha en budget på 500 – 30 000 kr. Om du tidigare gett förslag till oss, t.ex. via mail, får du gärna posta det här också, då är vi säkra på att alla förslag behandlas samtidigt.

Vilka projekt som faktiskt genomförs kommer avgöras genom ett avvägande mellan budget, genomförbarhet och i vilken utsträckning det kan antas gagna invånarna. Fyll i formuläret på länken nedan för att lämna ditt förslag.

https://forms.gle/wC1bn4RPgM14EExRA