Stehags intresse- & försköningsförening

Om oss

Stehags intresse- & försköningsförening är en ideell förening för Stehagsbor som vill främja en positiv utveckling för byn. Vi vill tillvarata Stehags intressen gentemot myndigheter med flera och skapa engagemang i byn. Som en del i detta har vi en kontinuerlig dialog med kommunen och blir informerade när förändringar är på gång, bland annat vid utformningen av stationsområdet 2005. Föreningen har även arrangerat årliga bildvisningar och byavandringar för att visa upp vår vackra by ”nu och då”, växtloppis och konstutställningar.

Föreningen bildades 2004 och namnvalet inspirerades av en förening från 1937 som hette Stehags försköningsförening.

Föreningen är partipolitiskt obunden och öppen för alla med intresse för och anknytning till Stehag.