Stehags intresse- & försköningsförening

Byutveckling

Stehags intresse- & försköningsförening är en ideell förening för Stehagsbor som vill främja en positiv utveckling för byn. Vi vill tillvarata Stehags intressen gentemot myndigheter med flera och skapa engagemang i byn. Som en del i detta har vi en kontinuerlig dialog med kommunen och blir informerade när förändringar är på gång. Under 2023 får Stehag ihop med Stockamöllan och Billinge möjlighet att ta del av de pengar som kommunen har satt av för Landskapsutveckling.

Redan nu kan du som boende i byn börja fundera på idéer du vill förverkliga. Mer information om detta längre fram, både här på hemsidan och på vår Facebook.


Uppdatering:

Stehagsborna har fått möjlighet att rösta på de förslag som lämnades in och det vinnande bidraget blev en Frisbeegolfbana. Föreningen är med och jobbar ihop med förslagsställaren och mer information kommer publiceras här löpande samt på vår facebooksida.