Stehags intresse- & försköningsförening

Arbetsgrupper

I föreningen finns ett flertalet arbetsgrupper som jobbar med olika områden som rör byns utveckling.

Nedan listar vi dessa, vill ni gå med i någon av grupperna eller ha mer information, kontakta oss via stehagsintresseforening@gmail.com

Trafikfrågor

Trafikgruppen arbetar bland annat med frågor gällande trafiksituationen i byn samt säkra cykelvägar till och från byn. Tycker du också dessa frågor är viktiga så är du välkommen att kontakta Anna i Trafikgruppen för mer information.

Mail: stehagsintresseforening@gmail.com

Stehagsdagen

Vill du också vara med och anordna nästa års Stehagsdag? Du kanske har en briljant idé kring en aktivitet eller vill styra upp en jätteloppis? Kontakta Johan så får du veta mer om Stehagsdag-gruppen!

Mail: stehagsintresseforening@gmail.com

Natur- och friluftslivsgruppen

Vill du vara med och driva frågor som rör utvecklingen av Gya- och Skytteskogen?

Kanske vill du engagera dig i utvecklingen av Rönneholms mosse eller vill du ta reda på mer om varför Sjöholmen föreslås hyras ut till campingplats?

Natur- & friluftslivgruppen fokuserar på frågor som rör vår omgivande natur och vill ha fler engagerade. Hör av dig till Louise eller Emil. Mail: stehagsintresseforening@gmail.com

Stehagssamlingen

Stehagssamlingen har hand om efterlämnade dokument och fotografier från dåtidens Stehag med omnejd. Gruppen är vilande men är du intresserad av byns historia och skulle vilja engagera dig så hör av dig till Jacob.

Mail: stehagsintresseforening@gmail.com