Stehags intresse- & försköningsförening

Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

En av de möjliga dragningarna av höghastighetsbanan skär rakt igenom Gyaskogen i höjd med utegymmet. Den tänkta järnvägen är en mycket högljudd och avskärmande konstruktion som kommer försvåra och försämra utevistelse i större delen av skogen även på Stehagssidan av spåren.

Stehags intresseförening vill samla in byns röster för att bevara Gyaskogen och betona dess värde för oss och de skador som vi ser att en höghastighetsbana orsakar.

Skriv under vårt upprop för att rädda Gyaskogen! Uppropet kommer att lämnas över till kommunens politiker innan deras samrådsyttrande till Trafikverket.

Gå in på denna adressen som leder till namninsamlingen.

Skadorna på samhällen och miljö blir stora vart än höghastighetsbanan går. Om man vill engagera sig mot höghastighetsbanan så kan man besöka facebook-gruppen ”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne”. Man kan också skriva på upprop mot höghastighetsprojektet i sin helhet på denna adressen

I intresseföreningens samrådsyttrande till Trafikverket kommer fler konsekvenser för byn och dess omgivning att belysas. Har du egna synpunkter så skriv till intresseföreningen, eller lika gärna direkt till Trafikverkets samrådsportal på denna adressen

/Stehags intresseförening