Stehags intresse- & försköningsförening

Handlingar till årsmötet 14 mars

Som tidigare utannonserats kommer årsmötet äga rum den 14 mars kl. 15:00. På grund av rådande omständigheter i samhället kommer mötet att hållas digitalt. Länk kommer att publiceras här på hemsidan under veckan.

Här finns möteshandlingarna: dagordning och verksamhetsberättelse.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE INTRESSEFÖRENINGEN OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020