Stehags intresse- & försköningsförening

Dialogmöte om vision Eslöv 2040

”Välkommen till visionsdialog om Eslövs kommuns framtid

Vilka drömmar har du om Eslövs kommuns framtid?

Vilka är kommunens styrkor som vi vill bygga vidare på och vad drömmer vi om att Eslövs kommun ska vara år 2040?

Alla som bor och verkar i och bryr sig om Eslöv har möjlighet att vara med och påverka när kommunens nya vision ska tas fram, antingen vid träffar på olika ställen i kommunen eller via vår dialogportal.

Torsdagen den 7 september kl.18-20 kommer kommunens tjänstemän att vara på plats i Stehagsskolans Matsal och prata med oss medborgare i kommunen. Kom gärna förbi.

Läs mer på: Vision Eslöv 2040 – Utveckla Eslöv (eslov.se)

Dialogportalen: https://dialog.eslov.se/processes/vision2040