Stehags intresse- & försköningsförening

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling T.o.m. 24 september kan man lämna idéer på kommunens dialogportal gällande de pengar som skall fördelas mellan byarna i vårt område (Stehag, Stockamöllan och Billinge). Föreningen kommer också kalla till ett öppet hus, mer information inom kort. Landsbygdsutveckling Stehag, Stockamöllan, Billinge 2023