Stehags intresse- & försköningsförening

Svar på den remiss som kommunen haft ute om området Stehag 5:118

Stehags Intresse- och försköningsförening har varit med under den granskningstid som man haft 10 oktober – 30 november och lämnat synpunkter och tankar kring den detaljplan som gäller Stehag 5:118. Vårt svar kan ni läsa i Word-filen nedan. Stehags intresse- och försköningsförening – Påpekanden inför granskning av Stehag 5-118 På kommunens hemsida: https://utveckla.eslov.se/projekt/fastigheten-stehag-5118-i-stehag/ kan man […]