Stehags intresse- & försköningsförening

Samrådsunderlag samt samrådsyttrande, Planerad verksamhet på fastigheten Hassle 23:18, Eslövs kommun

Stehags Intresse- och Försköningsförening har gjort ett yttrande för det samråd som varit ute gällande Planerad verksamhet på fastigheten Hassle 23:18, Eslövs kommun. Nedan finns både samrådsunderlaget samt föreningens synpunker på samrådet  att ta del av. Dyker det upp frågor, funderingar eller tankar så mejla stehagsintresseforening@gmail.com Samrådsunderlag Slutversion Synpunkter Samråd Rönneholms mosse_Slutversion_240201