Stehags intresse- & försköningsförening

Årsmöte 24 mars kl.14:00

Här kommer dagordningen för årsmötet i Smebacksstugan den 24 mars kl.14:00. Vi får besök av FRG Eslöv (Frivilliga resursgruppen) och Möllerikeföreningen  som berättar om sin förening och hur de arbetar. 

 

14:00 börjar FRG med sitt föredrag

Ca 14:15 håller Möllerikeföreningen sitt föredrag

Ca 14:30 kör vi igång föreningens formella årsmöte

 

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Stehags Intresse- och Försköningsförening

 

Läs mer om FRG här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/frivilliga/frivilliga-resursgruppen-frg/

Läs mer om Möllerikeföreningen här: https://mollerikeforeningen.se/